תיקים בתחום המעמד האישי

תמ”ש – ביטול הסכם שאושר על ידי בית המשפט

לקוחה הגיעה למשרדנו וסיפרה, כי לפני שנים אחדות, היא התגרשה מאבי ילדיה, כאשר בין הצדדים נכרת הסכם גירושין / ממון שאושר בבית הדין הרבני. הלקוחה מספרת, כי לפי הסכם זה, על הגרוש היה לשלם מזונות לשלושת ילדיו וכן היה “רשאי” להגיע להסדריי ראייה, כפי שנקבעו שם.
אולם, סיפרה הלקוחה, הגרוש התנתק מילדיו ולמעשה כמעט ולא היה מגיע להסדריי הראייה שנקבעו בהסכם. טענתו של הגרוש הייתה, כי נוסח ההסכם בבית הדין הרבני היה כי “הוא רשאי” לבוא ולקחת את הילדים להסדריי ראייה ומשכך אין הוא חייב לעשות כן והוא יבוא מתי שנוח לו, אם בכלל.

הלקוחה סיפרה, כי הדבר גרם לפגיעה קשה אצל הילדים, אשר חשו תסכול ועצב רב, על כי אביהם לא בקשר איתם. ניתוק הקשר גרם אף לפגיעה נפשית אצל הילדים.
על כן, פנתה הלקוחה אל הגרוש והסבירה לו את המצב. הגרוש אמר לה, שהוא מוכן לכרות איתה הסכם גירושין / ממון חדש, שבו יהיה מצוין במפורש, כי הוא יהיה “חייב” לבוא לקחת את הילדים להסדריי ראייה, כפי שייקבעו בהסכם ובמועדים שייקבעו שם. בתמורה להסכמתו לשינוי הנוסח בהסכם (מנוסח של רשות לנוסח שלחובה), דרש הגרוש הפחתה ניכרת במזונות הילדים.

הלקוחה, אשר טובת הילדים הייתה לנגד עיניה ומשכך רצתה בחידוש הקשר של הגרוש עם הילדים, הסכימה לתכתיבי הגרוש. הצדדים חתמו על הסכם גירושין / ממון חדש, לפיו הגרוש מתחייב לבוא ולקחת את הילדים להסדריי ראייה (פעמיים בשבוע ללא לינה וכל סופ”ש שני כולל לינה) וכן מתחייב הוא לקחת את הילדים לטיפול פסיכולוגי, להיות איתם בקשר טלפוני רציף וכיו”ב. בתמורה, נקבע בהסכם החדש, כי תשלום מזונות הילדים יופחת בהרבה ממה שנקבע בהסכם הישן.

לאחר החתימה על הסכם הגירושין / ממון החדש, אישרו הצדדים אותו כמתחייב, בפני בית המשפט לענייני משפחה, אשר נתן לו תוקף של פסק דין.
אולם, לאחר אישור ההסכם החדש, התברר כי הגרוש החל מפר אותו ברגל גסה. הגרוש אמנם זכה לשלם פחות מזונות עבור הילדים, אך הוא לא מילא את חלקו בהסכם, ולא בא לקחת את הילדים להסדריי ראייה, כפי שנקבע בהסכם. הגרוש המשיך בשלו והיה מגיע מתי שבא לו ורק לעיתים רחוקות. הוא גם לא לקח את הילדים לטיפול פסיכולוגי וגם לא שמר עם הילדים על קשר טלפוני.

לאחר שהלקוחה סיפרה לנו דברים אלו, החלטנו להגיש בשמה כתב תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, לביטול ההסכם החדש, לאור הפרתו הגסה של הגרוש את ההסכם, אשר הגיעה עד כדי הפרה מהותית ויסודית.
חשוב לציין, כי לפי הוראות הדין, תביעה זו יש להגיש לאותה ערכאה שאישרה את ההסכם ונתנה לו תוקף של פסק דין. משכך, הוגשה התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.
בתביעה, למעשה, ביקשה הלקוחה לבטל את ההסכם החדש (לאור העובדה כי הופר) ולהחזיר לתוקף את ההסכם הישן, שנכרת ואושר עוד בבית הדין הרבני.

צוות המשרד טען בשם הלקוחה, כי מטרת ההסכם החדש הייתה לגרום לאב לשוב ולהיות בקשר עם ילדיו ולטובת ילדיו. בתמורה לכך, הסכימה האישה לוותר על חלק ניכר במזונות הילדים, כפי שנקבעו בבית הדין הרבני. אולם, כאשר האב עדיין ממשיך בשלו, לא מגיע להסדריי הראייה שנקבעו בהסכם ולמעשה מפר אותו ברגל גסה, אז יש להפעיל את סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל”א-1970, אשר קובע כי ברגע שחוזה מופר – ניתן לבטלו ולהשיב את המצב לקדמותו.

בצעד תקדימי שאינו מובן מאליו, החליט בית המשפט לענייני משפחה לקבל את התביעה, לבטל את ההסכם החדש ולהשיב על כנו את ההסכם הישן. כל זאת, לאחר שהוכח בפניו, באמצעות ראיות שהוגשו בדיון ההוכחות, כי אכן הגרוש הפר את החוזה הפרה יסודית וכי מלכתחילה הוא כלל לא התכוון לקיימו. הגרוש רצה רק לקבל הנחה משמעותית במזונות אך הוא אינו יכול לאחוז במקל משני קצותיו. כלומר: מצד אחד לדרוש את קיום ההסכם החדש ולפיו הוא צריך לשלם מזונות מופחתים, אך מצד שני לא לקיים חלק אחר של ההסכם, יסודי ומהותי, לפיו הוא חייב לבוא ולקחת את הילדים להסדריי ראייה, לטיפולים פסיכולוגיים ולשמור איתם על קשר טלפוני רציף, כפי שנקבע. בית המשפט קבע כי התנהלות זו אינה צודקת.

כאמור, בית המשפט לענייני משפחה קבע בפסק דינו, כי דין התביעה להתקבל וכי ההסכם החדש יבוטל, תוך שההסכם הישן יעמוד בתוקפו.
חשוב לציין, כי המדובר בפסיקה תקדימית ולא פשוטה, לאור העובדה כי אין המדובר בהסכם רגיל, אלא בהסכם ממון / גירושין, אשר קיבל תוקף של פסק דין! נדירים הם המקרים, שבית המשפט אשר אישר הסכם, יבטל אותו והמדובר בצעד חריג.

אולם, בפסיקה זו, אמר בית המשפט הנכבד את דברו, לפיו הוא לא יקבל מצב של הפרה יסודית של הסכם ואפילו המדובר בהסכם בענייני משפחה, יש לקיימו.
ערעור שהגיש הגרוש לבית המשפט המחוזי, נדחה.
סופו של דבר, ההסכם הישן, שאושר עוד בבית הדין הרבני עת התגרשו הצדדים, חזר להיות בתוקף והגרוש צריך כעת לשלם את המזונות הגבוהים, שנפסקו בו, כולל סכום רטרו אקטיבי.
מקרה זה מלמד על נחישות צוות המשרד ועל עמידה איתנה לצד הלקוחה, במאבק משפטי עיקש ולא קל, להשבת הצדק על כנו.

 

תמ”ש- ידועים בציבור

משרדנו ייצג לקוח שנתבע ע”י חברתו לשעבר בתביעה להכרה כידועה בציבור, וכפועל יוצא מכך קבלת מחצית מהרכוש שנצבר עת הם היו בני זוג. לאחר הליך הוכחות סבוך וארוך, דחה בית המשפט את תביעתה לחלוטין, תוך שהוא קובע כי הצדדים לא הגיעו לכדי מעמד של “ידועים בציבור” וכי לא חלה עליהם חזקת השיתוף.

 

תמ”ש – משרדנו ייצג בעל בתביעת גירושין שהוגשה ע”י רעייתו. יצוין, כי את ההליכים האזרחיים ליוו הליכים פליליים שנפתחו נגד מרשנו, בגין חשד לביצוע מעשיים מגונים בילדה של בני הזוג. בית המשפט השתכנע, לאחר מספר רב של דיונים, כי אין אמת בדבריי האישה, ולפיכך ניתנו למרשנו כל זכויותיו כאב, לרבות הסדריי ראיה מורחבים, הכוללים לינת בית. יצוין, כי גם סכום המזונות שנפסק למרשנו היה קטן בהרבה ממה שנידרש ע”י האישה.

 

תמ”ש מזונות

תביעת גירושין שהוגשה ע”י האישה.  האב, שיוצג על ידי משרדנו,  חויב במזונות בסך 4000 ₪ לארבעה ילדים קטינים. לדידנו, המדובר בסכום נמוך מאוד ובהישג מרשים, נוכח ההלכה הפסוקה. (הלכת בן עמי שקובעת רף מינימאלי של 1200 ₪ לילד).

 

תמ”ש   ענייני רכוש

המדובר בתביעה כספית שהגישה מרשתנו כנגד בעלה לשעבר. יצוין, כי בני הזוג הינם שחקנים מפורסמים, דבר שהביא הד תקשורתי רב. לאחר הגשת התביעה, ונוכח הטיעונים המבוססים, החליט הבעל לשלם את מלוא הסכום הנתבע.

 

  • תיקים בתחום משפט העבודה

תיקים בתחום משפט העבודה

סע”ש – תביעת עובד לקבלת מלוא זכויותיו הסוציאליותמה קורה במצב שבו העובד והמעביד מסכמים ביניהם, כי שכרו […]

  • תיקים בתחום המעמד האישי

תיקים בתחום המעמד האישי

תמ”ש – ביטול הסכם שאושר על ידי בית המשפטלקוחה הגיעה למשרדנו וסיפרה, כי לפני שנים אחדות, היא […]

  • תיקים בתחום המנהלי

תיקים בתחום המנהלי

עת”מ – ייצוג בעלי מוגבלויות ולקויות למידה -משרדנו הגיש עתירה מנהלית  נגד ההסתדרות הרפואית ומשרד הבריאות . המשיבה לא […]

  • תיקים בתחום הפלילי

תיקים בתחום הפלילי

עיכוב הליכיםת”פ – כתב אישום בגין איומים על בן זוג. לאחר דין ודברים עם המחלקה לעיכוב הליכים […]

יצירת קשר

טלפון: 077-9310081

עו"ד אורון סלמון: 052-4441121

עו"ד שי דקס: 052-2779805

פקס: 077-9310091

כתובת המשרד:

רחוב המלך ג'ורג' 38 ("מצודת זאב") תל אביב,

מיקוד 6329802

 

 

לשאלות, אנא מלאו ושלחו לנו את הטופס:

שם

דואר אלקטרוני

טלפון

תוכן ההודעה

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support